XVI, 2020, 1



În tradiția lui Ștefan cel Mare: Ieremia Movilă în căutarea unei legături cu regele Poloniei (1591–1603) | p. 147–160


Cuvinte cheie
Ieremia Movilă, Jan Zamoyski, patronaj, Sigismund al III-lea, vasalitate

Rezumat

Domnul Moldovei, Ieremia Movilă (1595–1606), a încercat de la începutul domniei să se apropie de regele Republicii polono-lituaniene, Sigismund al III-lea. Într-o primă etapă, evitat de acesta, a profitat de intermedierea cancelarului Jan Zamoyski pentru a intra în legătură cu regele. Acest fapt poate fi considerat rezultatul câtorva factori: pe de o parte, domnul Moldovei, ca nobil polon, era supusul monarhului, în al doilea rând, era vasalul său și, la fel de important, a căutat în relația cu Sigismund al III-lea o contrabalansare la politica lui Jan Zamoyski față de el și față de Moldova. În egală măsură, relația cu regele era importantă pentru domn și din perspectiva protecției diplomatice și militare pe care „regele și Republica” o exercitau asupra sa și a țării sale.