VII, 2011, 1În jurul datării Liturghierului lui Ghervasie de la Putna (BAR Cluj, ms. sl. 2) | p. 63–90


Cuvinte cheie
ieromonahul Ghervasie, Liturghier, Mănăstirea Putna, manuscrise

Rezumat

Studiul pune în discuţie manuscrisul unui Liturghier copiat de ieromonahul Ghervasie de la Putna la o dată necunoscută, pentru un beneficiar necunoscut, rătăcit în Transilvania şi conservat actualmente în fondurile Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj. Opinii mai vechi plasau acest manuscris în epoca lui Ştefan cel Mare (1457–1504), mai exact în 1492, deși el nu poartă nicio însemnare databilă în secolul XV. Din contra, filigranele şi o însemnare din paginile manuscrisului demonstrează că el aparține intervalul 1602–1689. Pe de altă parte, analiza scrisului și a ornamentelor arată că autorul manuscrisului este monahul Ghervasie, care a mai scris două Liturghiere: unul se găsește astăzi la Arhivele de Stat Regionale din Velico Tărnovo (fondurile 156k, inv. 2, unit. arhiv. 2) iar celălalt la Biblioteca Academiei Române (ms. sl. 652). Aceste două manuscrise sunt datate în 1676 și 1677, ceea ce înseamnă că Liturghierul de la Cluj a fost copiat în aceeași perioadă, adică în deceniile șapte-opt ale secolului XVII.