XVII, 2021, 1Glose româno-chirilice din Pravila bisericească de la Arad | p. 137–142


Cuvinte cheie
„Pravila bisericească”, articole, cutume populare, glose, practici necanonice

Rezumat

Contribuția noastră se referă la particularitățile gloselor româno-chirilice din „Pravila bisericească”, datată din anii 1470–1480 și păstrată în fondurile Bibliotecii Episcopiei din Arad. Glosele sunt realizate cu două scrieri, aparținând sfârșitului secolului al XVIII-lea–începutul secolului al XIX-lea. Ambii scribi înlocuiesc uneori caracterele chirilice cu cele latine și folosesc periodic cuvinte slavone. Alegerea unor articole pentru a fi comentate pe marginile manuscrisului „Pravila bisericească” reflectă interesul autorilor gloselor față de acele prevederi a căror aplicare era actuală la vremea lor. Comentariile corespund unor cazuri reale din practica parohială și consemnează în același timp funcționalitatea unor cutume populare și a unor practici necanonice în Țările Române la cumpăna secolelor XVIII–XIX.