XIV, 2018, 1Filotei de Putna, episcop de Roman în vremea lui Mihai Viteazul (15 iunie – 6 septembrie 1600) | p. 341–354


Cuvinte cheie
1600, 1605, 1607, egumen, episcop de Huși, episcop de Roman, Filotei, Galata, Putna

Rezumat

Cercetarea de față investighează posibila identitate între Filotei, episcopul de Roman (1600) și Huși (1605–1607), aflat pentru scurtă vreme sub cârmuirea lui Mihai Viteazul, și egumenul Filotei de Putna, menționat pe o pagină de Tetraevanghel sub domnia lui Ieremia Movilă. Analizând cu atenție încrucișările biografice ale celor două personaje, luând în considerare pomelnicele Putnei și singularitatea acestui nume între episcopii Bisericii Moldovei, ajungem să putem vorbi despre un singur Filotei, egumen de Putna (ante 1597) și Galata (1597), mai apoi episcop de Roman (1600) și Huși (1605–1607). Studiul de față supune totodată analizei canonicitatea alegerii lui Filotei ca episcop în vremea lui Mihai Viteazul, în vremea unei crize de putere, cu concluzia caracterului valid al acestei alegeri, indiferent de perspectiva Movileștilor asupra ei și de relațiile cu aceștia de mai târziu.