VIII, 2012, 1File de jurnal şi alte documente inedite din arhiva personală a eclesiarhului putnean Lavrentie Kirilescu | p. 229–268


Cuvinte cheie
arhivă, clopotul Buga, Lavrentie Kirilescu, Mănăstirea Putna, patrimoniu

Rezumat

Materialul de față prezintă informații dintr-o arhivă inedită care a aparținut ieromonahului și eclesiarhului putnean, Lavrentie Kirilescu (1777-1832). Partea principală o constituie un jurnal care tratează perioada cuprinsă între anii 1802-1826. Celelalte documente sunt diferite scrisori, zapise, izvoade, dări de seamă, note, etc., care reflectă viața Mănăstirii Putna, în primele trei decenii ale veacului al XIX-lea.

Interesul autorului cade, în mod special, asupra relațiilor Putnei cu lumea înconjurătoare, precum și asupra informațiilor care privesc patrimoniul acestei mănăstiri.