XVIII, 2022, 1Epitete și titluri atribuite lui Ștefan cel Mare, la Serbarea de la Putna din anul 1871 | p. 53–64


Cuvinte cheie
epitete, Mănăstirea Putna, presă, Serbarea de la Putna (1871), Ştefan cel Mare

Rezumat

Articolul de față prezintă o serie de epitete și titluri atribuite lui Ștefan cel Mare, cu prilejul Serbării de la Putna din anul 1871. În marea lor majoritate, acestea au fost selectate din presa vremii, anume din ziarele „Trompeta Carpaților”, „Traian”, „Curierul de Iași”, „Convorbiri literare”, „Albina”, „Federațiunea”, și ele exprimă felul în care amintirea personalității domnului Moldovei se reflecta atunci în conștiința românilor. Cele mai multe dintre aceste epitete se înscriu în categoriile: „Cel Mare”, „Cel Sfânt”, „Cel Bun”, „Cel Drept” și sunt o expresie a prețuirii de care ctitorul Mănăstirii Putna s-a bucurat, în a doua jumătate a veacului al XIX-lea.