XIII, 2017, 1Episcopul Teofan cu piatra de mormânt la Putna (1670). Îndreptări biografice | p. 193–208


Cuvinte cheie
1670, episcop de Rădăuţi-Huşi, mormânt, Putna, Teofan II–III

Rezumat

Cercetarea noastră aduce clarificări cu privire la identitatea episcopului Teofan, a cărui piatră de mormânt se află lângă altarul Mănăstirii Putna, cu data 1670. Acesta a fost asociat confuz în istoriografie când cu episcopul Teofan II de Rădăuţi (1646–1651), când cu episcopul Teofan III de Huşi (1656–1658) şi Rădăuţi (1658–1666), consideraţi personaje separate. În urma analizei atente a documentelor şi pomelnicelor vremii, se poate observa că este vorba despre una şi aceeaşi persoană, în multiple ipostaze: egumen al Putnei, episcop de Huşi şi episcop de Rădăuţi în două rânduri, într-o perioadă de 32 de ani din veacul al XVII-lea: 1638–1670. În această vreme de prefacere a Putnei, trebuie reconsiderat rolul lui posibil în sprijinirea restaurării mănăstirii, precum şi eventualitatea de a fi cârmuit ca egumen a doua oară, între 1651–1656, în legătură cu acest proiect. Dacă sursele viitoare vor confirma aceste contribuţii ale sale, deocamdată doar bănuite, atunci statutul său în cadrul Mănăstirii Putna, sugerat de impozanta piatră de mormânt, poate să nu fie deloc întâmplător.