XVI, 2020, 1Episcopul Benedict „din Țara Moldovei” | p. 161–166


Cuvinte cheie
Episcopia de Vad, Episcopul Benedict, Mănăstirea Glavacioc, Mănăstirea Suceviţa, Moldova, Țara Românească

Rezumat

Un document din anul 1642 de curând editat vădește că egumenul de atunci al mănăstirii Glavacioc din Țara Românească, pe nume Benedict, a fost anterior „episcop în Țara Moldovei”. Lucrarea de față reconstituie biografia lui, care îl arată mai întâi ca episcop de Vad, în Transilvania, iar apoi ca episcop de Roman, în Moldova. Mănăstirea lui de metanie a fost Sucevița, cu care a păstrat o legătură necontenită și i-a apărat dârz interesele. Nu se știe deocamdată motivul pentru care a trebuit să părăsească Moldova.