IX, 2013, 1Egumenii Mănăstirii Putna. Contribuţii | p. 227–242


Cuvinte cheie
Dorotei, egumeni, Mănăstirea Putna, Teodor, Veniamin

Rezumat

Materialul de față tratează diferite aspecte privind egumenii Mănăstirii Putna, în secolele XVI-XVIII. Într-un caz, autorul dovedește citirea eronată a unui nume în sursele documentare. În alt caz, este reprodus textul inedit al unei însemnări slave în care este menționat un egumen putnean, Teodor. Este adusă în discuție apoi posibilitatea contopirii a două dintre egumenii în prima jumătate a secolului al XVI-lea, datorită sinonimiei numelor egumenilor. În sfârșit, autorul prezintă numele unui egumen nou, Dorotei. Reluarea unor însemnări slave a permis adăugarea unor date noi la biografia unor egumeni, cum ar fi Eustatie, despre care s-a aflat că înainte de a fi ajuns episcop la Roman, a fost o perioadă de timp sihastru, caz special în șirul ierarhilor din Moldova. Cu titlu de ipoteză rămâne egumenia arhimandritului Veniamin, al cărui nume este menționat pe o Psaltichie. Acesta, împreună cu episcopul Teodosie de Rădăuți, l-ar fi însoțit pe domnul Ieremia Movilă și familia sa în Polonia, în anul 1600.