XV, 2019, 2Egumenii Mănăstirii Putna (1762–1878). Atestări în Condica vitelor începută de arhimandritul Vartolomei Mazereanu | p. 85–108


Cuvinte cheie
condica vitelor, egumeni, Mănăstirea Putna, Mitropolitul Iacov Putneanul, Vartolomei Mazereanu

Rezumat

Articolul de față aduce în discuție un codice, Condica vitelor Mănăstirii Putna, scris de arhimandritul Vartolomei Mazereanu, la 23 aprilie 1762. Manuscrisul a fost realizat din îndemnul proin-mitropolitului Iacov, care, la data respectivă, era viețuitor în Mănăstirea Putna.
 
Documentul este important pentru că oferă numeroase atestări documentare pentru 15 egumeni și egumeni interimari ai Mănăstirii Putna care au activat în perioada 1762-1878. Din păcate, registrul nu a fost completat regulat. El acoperă mai puțin de jumătate din intervalul cronologic amintit, astfel încât nu toți egumenii se regăsesc în document. Există însă atestări care se întind neîntrerupt pe perioade mai scurte de timp, ceea ce reprezintă totuși o contribuție importantă, deoarece oferă garanția că în acele răstimpuri nu au mai existat alți egumeni.
 
Condica oferă uneori informații precise privitoare la începutul sau sfârșitul unor egumenii, lucru rar întâlnit în alte categorii de izvoare. Tot astfel, datorită unor informații noi, durata unor egumenii a fost schimbată. În sfârșit, Condica vitelor Mănăstirii Putna completează lista întâi-stătătorilor Mănăstirii Putna cu un nume nou, Gherasim, atestat ca egumen interimar la 23 aprilie 1783.