IX, 2013, 1Efectele Decretului 410/1959 privitor la viaţa monahală asupra mănăstirilor din regiunea Suceava | p. 341–366


Cuvinte cheie
comunism, Decretul 410/1959, legislație anti-monahală, monahism, Suceava

Rezumat

În 28 octombrie 1959, prezidiul Marii Adunări Naționale emitea decretul cu numărul 410, privitor la monahism. Pe baza rapoartelor și notelor privind monahismul din Regiunea Suceava care au fost elaborate în cadrul Ministerului Cultelor și al Ministerul de Interne, prezentăm situația generală a mănăstirilor din această regiune înainte și după acest decret. Prin acesta au fost excluși majoritatea călugărilor cu vârsta sub 55 de ani și majoritatea călugărițelor cu vârsta sub 50 de ani și a fost oprită, aproape complet, intrarea în monahism a tinerilor, până după căderea regimului comunist. Această situaţie a făcut ca până la căderea comunismului, în mănăstire să se afle majoritar un personal vârstnic şi foarte vârstnic. Din punct de vedere duhovnicesc, efectul a fost subţierea firului naşterii duhovniceşti de la părinte la ucenic căci, deși existau părinţi duhovnicești, lipseau ucenicii. Situaţia s-a schimbat în ultimul deceniu al secolului XX, când au apărut ucenici, câteva mii de tineri intrând în primii zece ani după căderea comunismului în mănăstiri, dar au început să lipsească părinţii, aceștia mutându-se, odată cu bătrâneţea, la Domnul. Astfel, Decretul 410 din 1959 a afectat toată viaţa monahală din ultimii 50 de ani, chiar în momentul de faţă trăind din plin consecinţele lui.