VI, 2010, 1Două note privitoare la istoria Mănăstirii Putna | p. 201–210


Cuvinte cheie
act de ctitorire, circulaţia informaţiei, Mănăstirea Putna, memorie istorică, ştiri

Rezumat

Textul pune laolaltă două scurte contribuţii la istoria mănăstirii Putna. Prima  are în vedere momentul ales de domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, pentru ctitorirea mănăstirii Putna. Deşi nu există nici un document care să susţină o legătură directă între cucerirea cetăţii Chilia (1465) şi întemeierea mănăstirii Putna, autorul sugerează că înălţarea principalei ctitoriri domneşti a fost posibilă doar după reîntregirea hotarelor Moldovei.

 

A doua notă scoate în evidenţă importanţa Putnei în circulaţia ştirilor între Moldova şi Transilvania la sfârşitul secolului al XVI-lea. Textul publicat cu mult timp în urmă de Andrei Veress arată că Gaspar Kornis, comitele Maramureşului şi castelan al cetăţii Hust, primea informaţii de la stareţul mănăstirii Putna despre apropiata invazie a tătarilor. Deşi documentul nu dă foarte multe detalii el ne permite să desprindem câteva concluzii: Putna era un centru de colectare şi transmitere a ştirilor şi, în egală măsură, un centru credibil de vreme ce veştile erau retransmise mai departe spre cancelarul polon Jan Zamoyski. Apoi, desemnarea stareţului Putnei drept prieten al comitelui Maramureşului sugerează existenţa unei legături speciale între Maramureş şi ctitoria lui Ştefan cel Mare.

 

Bibliografie

Călători străini despre Ţările Române, I, volum îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, 1968
Călători străini despre Ţările Române, VI, part. 1, Paul din Alep, introducere, biobibliografie și traducere de Maria Matilda Alexandrescu Dersca Bulgaru, București, 1976
Cronicile slavo-române din sec. XV–XVI publicate de Ioan Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959
Hurmuzaki-Bogdan, Documente, I, supl. II (1510–1600), Bucureşti, 1893
Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI, I, 1413–1508, doc. LXIII
Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, 1913
Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi polonii. Cu documente inedite în anexe, Bucureşti, 1937
Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei. De la zidirea lumii până la 1601, ed. cu o introducere de Ioan Șt. Petre, București, 1942
Ovidiu Cristea, Declanşarea războiului, victorii şi intrări triumfale în Moldova lui Ştefan cel Mare: evenimente, reprezentări, interpretări, în Analele Putnei, IV, 2008, 1
Józef Garbacik, Le relazioni turco-polacche tra XVI e XVII secolo alla luce dei rapporti e dei dispacci dei baili veneziani a Costantinopoli, în volumul Italia, Venezia e Polonia tra Umanesimo e Rinascimento, a cura di Mieczyslaw Brahmer, Wroclaw-Varşovia-Cracovia, 1967
Ştefan S. Gorovei, Gesta Dei per Stephanum Voievodam, în volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine, Sfânta Mănăstire Putna, 2004
Idem, Perioada 1529–1700, în volumul Sfânta Mănăstire Putna, Mănăstirea Putna, 2010
Idem, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare, Sfânta Mănăstire Putna, 2005
Bogdan-Petru Maleon, Ştefan cel Mare şi ritualurile războiului, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Istorie, LI, 2005
Ion Neculce, Opere. Letopisețul Țării Moldovei și O samă de cuvinte, ed. critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1982
P. P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936
Nagy Pienaru, Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Hanatul din Crimeea. O controversă: prima incursiune tătară în Moldova, în volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine
Liviu Pilat, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere în Moldova (sec. XIV–XVI), Iaşi, 2008
Constantin Rezachevici, Pribegia lui Petru Rareş, în volumul Petru Rareş, redactor coordonator Leon Şimanschi, Bucureşti, 1978
Maria Magdalena Székely, „Am mers împotriva dușmanilor Creștinătății”. Concepția despre război în discursul politic al lui Ștefan cel Mare, în volumul Ideologii politice și reprezentări ale puterii în Europa, studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon, Liviu Pilat, Iași, 2009
Eadem, Mănăstirea Putna – loc de memorie, în volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi glosar de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, IV (1593–1595), București, 1932
Hayden White, The Value of Narrativity in the Representation of Reality, în volumul The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore-Londra, 1989