IV, 2008, 1Două manuscrise moldoveneşti din colecţia Mănăstirii Schimbarea la Faţă de lângă Veliko Târnovo | p. 197–204


Cuvinte cheie
decoraţie, Ghervasie, mănăstire, manuscris, scriptoriu

Rezumat

Articolul prezintă prima descriere completă a două manuscrise din Arhivele Regionale de Stat din Veliko Târnovo. Acestea sunt un Tetraevangheliar şi un Liturghier arhieresc. Primul manuscris este bine decorat, datează din secolul XVI-XVII şi este realizat în Moldova. Apare şi o notă marginală scrisă la Iaşi cu menţiunea anului 1629. Mai sunt şi două note târzii, din secolul XIX, care menţionează numele mitropolitului Panaret Raşev şi a ierodiaconului Varlaam Ribolovski. Al doilea manuscris este un Liturghier arhieresc lucrat de faimosul scrib Ghervasie de la Putna în Bucureşti, unde se afla în slujba mitropolitului Varlaam. Nota datează din 25 martie 1675 şi menţionează că manuscrisul este foarte bine decorat şi lucrat.   Ambele manuscrise provin din mănăstirea Schimbarea la Faţă de lângă Veliko Târnovo şi dau mărturie despre legăturile apropiate dintre ţinuturile bulgăreşti de sub stăpânirea otomană şi Ţara Românească şi Moldova.