XV, 2019, 1Două manuscrise cu însemnări de donație din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova | p. 189–206


Cuvinte cheie
ieromonahul Filothei, ieromonahul Ghervasie, ieromonahul Luca, Mănăstirea Putna, manuscrise, paleografie, repertoriul scriptoriului

Rezumat

Articolul este dedicat unor noi surse atingătoare de istoria formării bibliotecii Mănăstirii Putna în secolul al XVII-lea. Autorul se referă la două manuscrise din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova.

 

Primul – Mineiul pe iulie din colecția lui V. M. Undolski (fondul 310, nr. 84) – este bine cunoscut în bibliografia rusă și cea românească, dar a fost greșit datat cu anul 1564. Autorul corectează datarea cu anul 1664, face o scurtă descriere a cărții manuscrise și publică însemnarea de donație păstrată în aceasta.

 

Cel de-al doilea manuscris, necunoscut în istoriografia românească, este o copie a Mineiului pe august din anul 1661, din colecția lui P. N. Nikiforov (fondul 199, nr. 249). Manuscrisul a fost creat de ieromonahul Ștefan Nazarovici, la comanda ieromonahului Filothei și a ieromonahului Ghervasie, pentru a fi donat Mănăstirii Putna. Autorul face o scurtă descriere a cărții manuscrise și publică însemnările păstrate în aceasta. Se lansează ipoteza cu privire la o posibilă identitate a ieromonahului Ghervasie, menționat în însemnarea de donație, cu binecunoscutul scriitor ieromonah Ghervasie, care a copiat în anii ’60 ai secolului al XVII-lea cel puțin patru manuscrise. De asemenea, se face presupunerea că și manuscrisul Liturghierului de la Praga (Národní museum, nr. IX.E.29) ar fi putut să iasă de sub pana aceluiași copist.