VII, 2011, 1Două Liturghiere arhiereşti copiate de ieromonahul Ghervasie de la Putna (1676–1677). Preliminarii filologice | p. 37–62


Cuvinte cheie
activitate literară, București, ieromonahul Ghervasie, Liturghiere arhiereşti, Putna

Rezumat

Autoarea a analizat două Liturghiere scrise la Bucureşti, în 1676 și 1677, de ieromonahul Ghervasie de la mănăstirea Putna pentru mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti și pentru arhiepiscopul Daniel de la Strehaia, constatând că sunt arhieraticoane. În urma comparării celor două manuscrise a rezultat că textele sunt foarte similare, aproape identice, şi sunt, în majoritate, aceleaşi. Structura Liturghierelor este originală, pentru că avem de a face cu un gen de vade-mecum care reproduce numai rugăciunile rostite de arhiereu. Unul dintre manuscrise se păstrează la Biblioteca Arhivelor Naţionale a regiunii Veliko Tărnovo (Bulgaria), celălalt la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti.