XV, 2019, 2Doi muzicieni necunoscuți ai școlii medievale putnene: Ieromonahul Vasilie și monahul Isachie | p. 77–84


Cuvinte cheie
Isachie Protopsaltul, Mănăstirea Râșca, Mănăstirea Slatina, școala muzicală de la Putna, Vasilie Protopsaltul

Rezumat

Dintr-o însemnare pe un Minei din anul 1588, scris pentru mănăstirea Slatina, ctitorie a domnului moldovean Alexandru Lăpușneanu, aflăm de existența ieromonahului protopsalt Vasilie, necunoscut muzicologilor până acum. Studiul de față argumentează atât apartenența lui cât și a monahului Isachie, protopsaltul mănăstirii Râșca (autor al unui Octoih din anul 1548) la Școala muzicală putneană. Se confirmă, astfel, rolul deosebit de important avut de Școala de la Putna în transmiterea și continuitatea tradiției muzicale isihaste în Moldova, pe întreg parcursul secolului al XVI-lea.