XVIII, 2022, 2Doi colaboratori ai Mănăstirii Putna de la jumătatea veacului al XVIII-lea: boierii hotarnici Vasile Buhăescul și Lupu Hadâmbul | p. 7–16


Cuvinte cheie
hotarnic, Lupu Hadâmbul, Mănăstirea Putna, prosopografie, secolul al XVIII-lea, Vasile Buhăescul

Rezumat

Înfăptuirile mitropolitului Iacov Putneanul, atât cele din vremea păstoririi sale, cât şi cele de după retragerea la Putna, s-au fundamentat pe o seamă de colaboratori aleşi, fără îndoială, dintre cei mai buni şi mai de încredere. Ideea întocmirii unui catastif al documentelor putnene a necesitat răscolirea în arhiva mănăstirii şi punerea în ordine a tuturor actelor care dovedeau stăpânirile imobiliare, activitate cu care a fost însărcinat arhimandritul Vartolomei Mazereanu. Acesta a amânat redactarea catastifului până la soluţionarea litigiilor de la hotarele unor moşii. Alegerea hotarelor, ce implica totodată şi stingerea conflictelor cu vecinii, unele vechi de decenii, era o procedură de durată, costisitoare şi de o mare responsabilitate. Întregul proces, desfăşurat în intervalul septembrie–noiembrie 1761, a fost atribuit paharnicului Vasile Buhăescul şi vornicului de poartă Lupu Hadâmbul, alegeri deloc întâmplătoare, atâta vreme cât biografiile lor, analizate aici din perspectivă prosopografică, dovedesc faptul că erau printre cei mai cunoscuţi şi solicitaţi hotarnici ai vremii. Totodată, cele două fişe prosopografice ne-a oferit posibilitatea de a reconstitui profilul unui hotarnic profesionalizat de la jumătatea veacului al al XVIII-lea. Rezultatele celor doi colaboratori ai Putnei au fost pe măsura aşteptărilor, iar deciziile hotărniciilor lor şi-au găsit mai apoi locul binemeritat în catastiful de documente al mănăstirii.