XIII, 2017, 1Documentele Mănăstirii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Hotin | p. 133–161


Cuvinte cheie
Biblioteca Naţională a Rusiei din Sankt Petersburg, colecţie de acte, Hotin, Mănăstirea Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, secolul al XVIII-lea, Vartolomei Mazereanu

Rezumat

Studiul este consacrat descrierii colecţiei de acte din secolul al XVIII-lea ale Mănăstirii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Hotin, care actualmente se păstrează în Fondul nr. 1589, „Colecţia de hrisoave moldoveneşti” din Secţia de Manuscrise a Bibliotecii Naţionale a Rusiei din Sankt Petersburg.

 

Existenţa acestor documente este semnalată în literatura de specialitate de multă vreme (lucrările lui Dimitrie Dan, P. Russev şi altele), dar până în prezent acestea nu au fost încă publicate. În acest articol se face o descriere arheografică sumară a tuturor celor opt acte şi se reproduce textul lor integral.