V, 2009, 2Documente înstrăinate din arhiva veche a Mănăstirii Putna | p. 97–108


Cuvinte cheie
Arhiva din Varşovia, documente, fondul „Baworowski”, Mănăstirea Putna

Rezumat

Acest studiu prezintă soarta unor documente străvechi ale Mănăstirii Putna, care au fost înstrăinate în veacul al XVIII-lea. Câteva dintre ele au fost descoperite, peste ani, în Arhiva din Varşovia. Drumul actelor moldoveneşti a fost destul de îndelungat şi anevoios, căci au fost luate de la Putna, după 1764; au ajuns la Cernăuţi, înainte de 1785; apoi la Liov, înainte de 1900; la Cracovia, probabil după 1918, şi în final la Varşovia. În perioada în care s-au aflat la Liov, respectivele documente au făcut parte din Biblioteca „Baworowska”, după cum a fost denumit iniţial fondul de pergamente. Părţi reduse din vechea colecţie „Baworowski” se află la Arhiva din Varşovia, la Biblioteca Naţională din acelaşi oraş, cât şi la noul Institut Ossolineum din Wrocław şi nu în ultimul rând la Liov. În toate aceste instituţii este posibil să se regăsească alte documente moldoveneşti. De asemenea, ştiind că actele înstrăinate în veacul al XVIII-lea au fost depozitate o vreme la Cracovia, este posibil să mai fi rămas şi acolo câte ceva.