XVI, 2020, 1Dimensiunile personalității lui Ștefan cel Mare reflectate în manualele școlare de istorie din Republica Moldova (1990–2013) | p. 247–274


Cuvinte cheie
competiție editorială, manual de istorie, manuale autohtone, manuale școlare, națiune, Ştefan cel Mare

Rezumat

Consolidarea valorilor naționale este esențială pentru Republica Moldova ca stat suveran și independent. Afirmarea valorilor naționale va permite stabilitatea acestor deziderate. Un factor important pentru viața politică și socială a acestei țări este imaginea lui Ștefan cel Mare. Imaginea domnului moldovean a devenit cunoscută prin tradiție, folclor, literatură, mass-media, dar pricipalele elemente au fost manualele școlare de istorie, instrumente eficiente în popularizarea și consolidarea personalității lui Ștefan cel Mare. Autorul urmărește reflectarea acestei personalități excepționale în manualele folosite în Republica Moldova în anii 1990–2013. Un subiect aparte este insuficiența manualelor autohtone și prezența manualelor românești pe teritoriul țării, la începutul independenței sale.