XVI, 2020, 1Deux Anthologies de chant du monastère de Putna: nouvelles découvertes dans les archives du Musée Historique d’Etat de Moscou | p. 181–200


Cuvinte cheie
antologhion, antologii muzicale din secolul al XV-lea, codicologie, colecția de manuscrise ale Muzeului de Istorie de Stat din Moscova, Eustatie Protopsaltul, paleografie, școala muzicală de la Putna

Rezumat

În acest studiu, autorul atrage atenția cercetătorilor asupra a două manuscrise descoperite în fondurile Departamentului de manuscrise ale Muzeului de Istorie din Moscova, direct legate de celebra Școală Muzicală de la Putna.
 
Într-unul din aceste manuscrise, o Antologie de cântări din colecția E.V. Barsov 1345 (ГИМ. Барс. 1345), a fost descoperit un imn compus de renumitul cântăreț, melurg și codicograf Eustatie Protopsaltul de la mănăstirea Putna: „Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε”, cunoscut și din alte manuscrise, a fost scris într-o zonă liberă a foii 77v, la o dată ulterioară.
 
Pe filele 62v și 63 au fost descoperite detalii suplimentare și interpolații în imnul comuniunii „Εἰς μνημόσυνον” τοῦ Φωκᾶ, scris de aceeași mână.
 
Manuscrisul 1109, a doua Antologie de cântări aparținând Colecției de cântări Synodale, este, conform ipotezei autorului, prima parte a Antologiei PII (ms. 56/544/576 I, ff. 85r–160v). Articolul prezintă criteriile codicologice și paleografice care confirmă această ipoteză.
 
O inscripție cursivă găsită la începutul ambelor codici indică faptul că acestea au fost catalogate și înregistrate în timpul inventarului din 1843 a manuscriselor și cărților din biblioteca Mănăstirii Putna; ceea ce confirmă apartenența manuscriselor studiate Școlii Muzicale de la Putna.
 
Descoperirea și studierea mss. ГИМ. Барс. 1345 și ГИМ. Син. Певч. 110 permit lărgirea cercului manuscriselor Școlii muzicale de la Putna și „reunește” cele două părți anterior separate ale unei singure colecții, Син. Певч. 1109 și ms. PII.