XVIII, 2022, 1Despre o Psaltire din sec. al XVI-lea a Mănăstirii Putna aflată în colecția Bibliotecii de Stat a Rusiei | p. 281–296


Cuvinte cheie
Biblioteca de Stat a Rusiei, Epifanie, manuscris, Ovcinnikov, Psaltire, Putna

Rezumat

Articolul este dedicat descrierii arheografice a Psaltirii scrise pe pergament, nedatată, copiată de ieromonahul Epifanie în cadrul Mănăstirii Putna. Manuscrisul este păstrat în prezent la Biblioteca de Stat a Rusiei din Moscova în colecția lui P.A. Ovcinnikov (Fondul 209, nr. 785). Datarea manuscrisului se bazează pe menționarea domnului Alexandru [Lăpușneanu] în însemnarea scribului.