XIV, 2018, 1Despre Mineiul cu însemnarea despre incendiul din 1536 de la Mănăstirea Putna | p. 211–222


Cuvinte cheie
datare, decembrie, incendiu, Mănăstirea Putna, Minei, noiembrie, Ştefan cel Mare

Rezumat

Analiza directă a Mineiului pe lunile noiembrie–decembrie nr. 337, manuscris din fosta colecție a Societății Imperiale de Istorie și Antichități Ruse, păstrat în Secția Manuscrise a Bibliotecii de Stat a Rusiei și celebru prin textul însemnării de la fila 187, făcute de mâna unui călugăr anonim și referitoare la un incendiu avut loc la Mănăstirea Putna în anul 1536, a permis corectarea datării acestui manuscris.
 
Crearea lui se mută din secolul al XV-lea în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea.