VI, 2010, 2Despre începuturile Mănăstirii Moldoviţa | p. 25–38


Cuvinte cheie
Alexandru cel Bun, doamna Ana, egumenul Vasilie, Mănăstirea Moldovița

Rezumat

Se consideră, în general, că prima mănăstire Moldovița a fost ctitorită de către domnitorul Alexandru cel Bun (1400–1432) în 1402, înlocuind pe o alta, mai mică, din lemn, construită în secolul XIV. Într-adevăr, prima mențiune documentară despre Moldoviţa datează din anul 1402.

 

Pomelnicul acestei mănăstiri, scris în limba română de arhimandritul Vartolomei Mazereanu în 1775, păstrează mai multe informații extrase din vechiul pomelnic, a cărui redactare în slavonă a început în anul 1417. La capitolul ctitorilor este scris numele doamnei Ana, soţia domnitorului Alexandru între anii c. 1408 și 1418, care a donat mănăstirii două sate. Această danie este atestată şi de un document, datat între 1419 și 1421, conform căruia doamna făcuse donaţia „chiar înaintea morţii sale”, în vremea când mănăstirea era condusă de către egumenul Vasilie. Având în vedere că doamna Ana a murit pe 2 noiembrie 1418, trebuie să plasăm în jurul acestei date atât donaţia celor două sate, cât şi prezența lui Vasilie în fruntea mănăstirii. Însă, în secţiunea rezervată stareţilor mănăstirii, Vasilie este desemnat ca stareț iar nu ca egumen; el este deja numit sfânt și se mai menţionează că noua mănăstire (mănăstirea domnească) „a fost ctitorită” datorită „rugăciunilor sale”.

 

Bazându-se pe aceste detalii, autorul crede că ctitorirea mănăstirii domneşti trebuie plasată în acelaşi an în care a început redactarea pomelnicului slavon, adică în 1417, iar nu în 1402. De altfel, este de neconceput ca o mănăstire ctitorită în 1402 să fie dotată cu un pomelnic abia 15 ani mai târziu.