XIV, 2018, 2Despre epitrahilul lui Ștefan cel Mare de la Pătrăuți. Noi date | p. 211–228


Cuvinte cheie
broderie, epitrahil, Maria Voichița, Pătrăuți, Ştefan cel Mare

Rezumat

Epitrahilul de la Pătrăuți este una dintre broderiile importante ale Evului Mediu românesc. Cele două portrete ale donatorilor brodate pe piesă, Ștefan cel Mare și doamna Maria Voichița, sunt dintre puținele reprezentări originale ale acestor două personaje. În deceniul al cincilea al secolului trecut, dintr-o eroare, epitrahilul a fost atribuit mănăstirii Voroneț. În anul 2005, după o cercetare amănunțită, prof. Ștefan S. Gorovei a restabilit adevărul, anume că piesa a aparținut bisericii de la Pătrăuți și că nu a avut niciodată vreo legătură cu mănăstirea Voroneț. Documentele noi prezentate în acest articol întăresc acest adevăr. Din acestea aflăm că în anul 1883 epitrahilul se găsea încă în biserica parohială din Pătrăuți, după care, în anul 1886, el a fost trimis de către preotul Teodor Danilovici la Consistoriul din Cernăuți. Unul dintre documente aduce informații noi referitoare și la iconografia epitrahilului: pe cele două benzi existau opt icoane cu sfinți reprezentați în picioare, sub arcade, detaliu necunoscut din alte surse.