IV, 2008, 1De la Liov la Colomeea. Observaţii privind ceremonialul depunerii omagiului de către domnii moldoveni | p. 133–152


Cuvinte cheie
Cuvintele cheie pentru acest articol nu sunt încă disponibile.

Rezumat

Studiul analizează elementele simbolice ale ceremonialului de depunere a omagiului de vasalitate al voievozilor Moldovei faţă de regele Poloniei. Se observă o strânsă corelaţie ce există între contextul politic şi elementele de ceremonial. Astfel, pentru prima etapă (1387-1415), voievozii Moldovei au depus omagiul prin „sărutarea crucii”, o formă de jurământ specifică spaţiului rusesc, adoptat şi de ducii lituanieni în relaţiile cu vasalii lor. Acest aspect, indică faptul că statornicirea relaţiei de vasalitate s-a datorat calităţii lui Jagiello de mare duce al Lituaniei şi nu cea de rege al Poloniei. După 1413, atunci când Jagiello renunţă la calitatea de mare duce al Lituaniei, ceremonialul de depunere a omagiului se modifică, voievodul Moldovei depunând omagiul după ceremonialul uzitat în cadrul regatului Poloniei, prin „închinarea steagului”.