XVIII, 2022, 2Danii românești și Mănăstirea Sf. Ecaterina din Sinai | p. 283–290


Cuvinte cheie
bizantin, danii, ideologie, Moldova, Muntele Sinai, patronaj, post-bizantin, Țara Românească

Rezumat

Acest studiu prezintă legăturile care au existat între Moldova, Țara Românească și Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai, între secolele XV și XVII, sub îndrumarea domnilor români, printre care și Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab și urmașii lor. Cercetând dovezile materiale și documentele existente, acest studiu arată modul în care voievozii români și-au transmis imaginea domnească și darurile lor către mănăstirile de dincolo de hotare și în special către Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai. Colecția mănăstirii păstrează mai multe texte și obiecte importante care clarifică aspecte ale patronajului, ale identității monarhice, precum și ale ortodoxiei în rândul domnilor români. Daniile lor către Sinai și alte lăcașuri spirituale (precum Muntele Athos) au avut efecte colaterale, au contribuit la formarea și promovarea unor forme semnificative de spiritualitate bizantină în Moldova și Țara Românească, în special în perioada post-bizantină.