XVI, 2020, 2Cu privire la manuscrisele copistului moldovean Teodor Mărișescul de la Mănăstirea Neamț | p. 123–164


Cuvinte cheie
carte manuscrisă slavo-moldovenească, Mănăstirea Neamţ, manuscrise, secolul al XV-lea, Teodor Mărișescul

Rezumat

Articolul este dedicat trecerii în revistă a tuturor manuscriselor autografe cunoscute și păstrate ale lui Teodor Mărișescul de la Mănăstirea Neamț, scriitor și caligraf remarcabil al cărții slavo-moldovenești de la sfârșitul secolului al XV-lea. Autorul, ținând cont de noile descoperiri din ultimii ani, a elaborat o listă completă a manuscriselor copiate de Teodor Marișescul, cu o scurtă prezentare a fiecăruia.