IX, 2013, 1Cronica otomană „Tarih-i Sultan Bayezid” (T.K.S.M., Fond Revan 1272) | p. 413–428


Cuvinte cheie
Bayezid II, Cetatea Albă/Ak Kerman, Chilia, miniaturi, Ştefan cel Mare, Topkapı Sarayı Müzesi Arșivi

Rezumat

Cronica inedită intitulată „Istoria Sultanului Bayezid” (Tarih-i Sultan Bayezid) este o capodoperă artistică, al cărei manuscris este conservat în fostul palat imperial din Istanbul, Topkapı Sarayi Müzesi Arșivi, fondul Revan 1272. Manuscrisul cuprinde 41 de file cu 10 miniaturi colorate. În textul întins de la fila 7 recto până la fila 10 recto sunt narate confruntările militare din anii 1484 și 1485 iscate între Ștefan cel Mare și Bayezid II pentru dominația cetăților Chilia și Cetatea Albă. Mărturia narativă este completată și ornată cu miniaturile Chiliei (fila 8 recto) și a Cetății Albe (fila 8 verso).

Prezentul studiu a urmărit două ținte: în primul rând, de a pune în lumina lor reală cele mai vechi miniaturi ale Chiliei și Cetății Albe (imagini întocmite la scurtă vreme de la ocuparea lor de turci) și, în secundar, de a tălmăci în limba română segmentul din cronică, privitor la derularea campaniilor lansate de Bayezid II împotriva lui Ștefan cel Mare în anii 1484 și 1485.

Probabil miniaturile prin aspectul lor particular topografic sunt creația colectivă a lui Matrakçı Nasuh și a atelierului său cu specialiști în arta miniaturilor livrești. Acest maestru renumit, care nu a ocupat dregătorii înalte în ierarhia Sublimei Porți, a avut preocupări savante multiple: traducător (a tradus din limba arabă), matematician (a scris lucrări de specialitate) și armurier inventator (de aici provine porecla de Matrakçı, adică făuritor de arme).