XVIII, 2022, 2Contribuții „mărunte” la istoria Mănăstirii Dragomirna | p. 17–48


Cuvinte cheie
documente, domenii, egumeni, erori, manuscrise

Rezumat

Istoria Mănăstirii Dragomirna – întemeiată la începutul veacului al XVII-lea de Luca Stroici, mare logofăt al Moldovei, și de Anastasie Crimca, fost episcop de Rădăuți și viitor mitropolit al Moldovei – cuprinde mai multe pagini albe, datorate fie absenței izvoarelor sau proastei lor stări de conservare (mutilate, prost rezumate, cu confuzii târzii etc.), fie unor interpretări nepotrivite ale cercetătorilor. După ce a încercat o schiță de sinteză a acestei istorii foarte agitate, autorul prezintă câteva surse controversate, cu explicații sau observații care ar putea orienta interpretarea lor într-un chip mai rezonabil și cu rezultate acceptabile. Noile informații și corectările propuse privesc atât viața obștii monahale, cât și activitatea scriptoriului organizat la Dragomirna de Anastasie Crimca.