XII, 2016, 2


,
„Contra varietatem pugna latissima.” O pravilă moldovenească și textele ei însoțitoare (BAR Ms. sl. 636, secolul al XVI-lea) | p. 105–146


Cuvinte cheie
colecție de manuscrise, erezii, legi, Moldova, polemici religioase, secolul XVI

Rezumat

Articolul se concentrează asupra unui manuscris din Biblioteca Academiei Române, Ms. Sl. BAR 636, din secolul al XVI-lea, cu scopul de a face o descriere cuprinzătoare și o analiză a conținutului său variat – o enciclopedie monastică și o bogăție de texte ce luptă împotriva ereziilor, în apărarea Ortodoxiei. Autorii analizează părțile juridice (legea Canonică), dogmatice, liturgice și istorice ale manuscrisului, precum și fragmentele sale polemice, anti-eretice. Contextul politic al Moldovei din timpul domniei lui Alexandru Lăpușneanu (1552-1561, 1564-1568), când manuscrisul a fost terminat, permite o mai bună înțelegere a relației dintre Biserică și Domnitor și relevă importanța contactelor literare româno-slave în Evul Mediu.