X, 2014, 1Condicile unei epoci. Cărţi de oaspeţi ale Putnei în perioada 1948–1960 | p. 337–356


Cuvinte cheie
1948-1960, însemnări în cărţile de oaspeţi, Mănăstirea Putna, muzeu, Ştefan cel Mare

Rezumat

Cărţile de oaspeţi ale Mănăstirii Putna în anii 1948-1960 sunt documente de epocă, la alcătuirea cărora au contribuit zecile de mii de vizitatori ai mănăstirii în această perioadă, fiecare cu gândurile şi impresiile lui. Printre ei, nume însemnate ale culturii: Ioan Bogdan, Petre P. Panaitescu, Petre Năsturel, Maria Ana Musicescu, Ion Nestor, Nestor Camariano, Victor Brătulescu şi alţii; de asemenea, din ierarhia bisericească: mitropolitul Sebastian Rusan şi viitorii episcopi de Vrancea şi Suceava – ierodiaconul Epifanie Norocel şi ieromonahul Pimen Zainea. Broderiile, manuscrisele şi preţioasele obiecte de cult din muzeul Mănăstirii Putna le-au prilejuit vizitatorilor numeroase reflecţii: asupra neamului, asupra trecutului, asupra artei bisericeşti, asupra sfinţeniei, şi mai ales asupra personalităţii lui Ştefan cel Mare, care încorporează toate aceste valori. Este şi un sondaj al felului în care românii se reunesc în jurul unei valori centrale, al unui strămoş cinstit ca sfânt.