XVII, 2021, 2Condicile manuscrise ale călugărilor Mănăstirii Dragomirna (1786−1878) | p. 85–96


Cuvinte cheie
condice manuscris, Mănăstirea Dragomirna, secolul XIX, secolul XVIII, viață monahală

Rezumat

În această lucrare sunt analizate trei registre manuscrise datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, păstrate în Arhiva Mănăstirii Dragomirna, cu scopu de a reconstitui fragmente din viața mănăstirii. Fiecare registru, scris în limba română cu caractere chirilice,  are anumite rubrici și oferă informații diverse, plecând de la date biografice ale călugărilor până la realități politice, sociale, medicale și economice. Condicele călugărilor Mănăstirii Dragomirna sunt un instrument de lucru concret și corect pentru îmbogățirea istoriei bisericii ortodoxe române și pentru identificarea cotidianului monahal al secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Ele sunt cu atât mai importante dacă se are în vedere faptul că unele dintre informațiile pe care le conțin sunt unice, iar izvoarele istorice care le puteau înlocui au dispărut. Iar a citi fragmente din viața monahilor de acum două veacuri este o modalitate de a cunoaște viața obștii monahale, modul de gândire, de rugăciune și de răbdare în fața provocărilor istoriei.