XV, 2019, 1Condica pentru hrana și banii călugărilor Mănăstirii Putna din anii 1881–1890 | p. 227–250


Cuvinte cheie
„spese”, călugări, condică, Putna, venit

Rezumat

Registrul de aprovizionare cu titlul deja menționat – ce face obiectul studiului de față –, cuprinzând între copertele sale 66 de file completate față-verso, se păstrează în Fondul Manuscrise al Arhivei Mănăstirii Putna. Documentul oferă informații însemnate despre componența și activitatea obștii monahale putnene din perioada de sfârșit a veacului al XIX-lea, despre modalitatea de obținere și cea de administrare a fondurilor necesare aprovizionării cu alimente a așezământului, despre furnizori și, mai ales, despre gama largă de produse alimentare procurate. Datele privind veniturile și cheltuielile mănăstirii au fost înscrise în mai multe tabele care pot fi parcurse cu destul de multă ușurință, în ciuda limbajului specific epocii și a stângăciilor ortografice des întâlnite.

 

Importanța condicii constă tocmai în faptul că scoate în evidență aspecte legate de viața cotidiană a cuvioșilor viețuitori de la mănăstirea Putna, o temă mai puțin abordată până acum.