VI, 2010, 1Colecţiile de carte veche din biblioteca Mănăstirii Putna | p. 91–100


Cuvinte cheie
bibliotecă, carte tipărită, colecţie, Mănăstirea Putna, manuscris

Rezumat

În acest articol, ne sunt prezentate, pe scurt, cu câteva exemplificări, colecţiile de manuscrise slavone şi româneşti, de carte tipărită veche, românească şi slavonă – între cele mai reprezentative din ţară –, păstrate în Biblioteca Mănăstirii Putna. Fiecare prezentare de colecţie este precedată de un scurt istoric al cercetării ei.

 

Bibliografie

Domnia lui Ştefan cel Mare şi cea a lui Ştefan Tomşa, ed. de Sim. Fl. Marian, Suceava, 1904

Miniaturi şi manuscrise din Mănăstirea Putna, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 1966, 7–8

Monumenta linguae paleoslovenicae, I, Evangeliarium Putnarum, Vindobonae et Teschen, 1888

Victor Brătulescu, Miniaturi şi manuscrise din Muzeul de Artă Religioasă, Bucureşti, 1939

Dimitrie Dan, Arhimandritul Vartolomei Măzereanu, Bucureşti, 1911

Idem, Mănăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905

Idem, Natanail Natan Dreteanul, în „Candela”, 1914, 1–3

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, Două manuscrise de la Schitul Mare (Maniava) aflate la Mănăstirea Putna, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 1

Dosoftei, Opere, I, Versuri, ed. critică de N. A. Ursu, studiu introductiv de Al. Andriescu, Bucureşti, 1978

Al. Elian, Dosoftei, preot laic, în „Contemporanul”, 1967, 21 (1076), 26 mai

Archim. Ghenadie Enăceanu, Petru Movilă, Bucureşti, 1882

Vartolomei Mazerean, Condica monăstirii Voroneţul, ed. de Sim. Fl. Marian, Suceava, 1900

Ion Radu Mircea, Dosoftei, un rapsod al istoriei Moldovei, în „Manuscriptum”, VII, 1976

Olimpia Mitric, Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei, Bucureşti, 1998

Eadem, Cartea românească veche în Biblioteca Mănăstirii Putna, în „Revista Muzeelor”, 1992, 3

Eadem, Cartea românească veche în judeţul Suceava (1643–1830). Catalog, I–IV, Suceava, 1992–1995; ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Suceava, 2005

Eadem, Manuscrise româneşti din Moldova. Catalog, II, Iaşi, 2007

Eadem, Manuscrise româneşti din Moldova. Catalog, II.

Claudiu Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la Putna, Iaşi, 1988

Pr. Paulin Popescu, Manuscrise slavone din Mănăstirea Putna, în „Biserica Ortodoxă Română”, 1962, 1–2

Pr. Paulin Popescu, Mărcile de hârtie filigranate pe manuscrisele slavone din Mănăstirea Putna, în „Biserica Ortodoxă Română”, 1962, 9–10

Gabriel Ştrempel, Sprijinul acordat de Rusia tiparului românesc în secolul al XVII-lea, în „Studii şi Cercetări de Bibliologie”, I, 1955

N. A. Ursu, O traducere românească necunoscută din Marmontel, în biblioteca Mănăstirii Putna, în „Cronica”, 1992

Idem, Prima traducere românească a versiunii comprimate a romanului Varlaam şi Ioasaf din Vieţile Sfinţilor, în „Cronica”, 1995

Dr. Nestor Vornicescu, Sfântul ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului, al Galiţiei şi a toată Ucraina. Monografie hagiografică, Craiova, 1999