VI, 2010, 1Cercetări arheologice la biserica Mănăstirii Sfântul Ilie | p. 211–228


Cuvinte cheie
1488, biserică de mănăstire, biserica Sfântul Ilie din Suceava, cercetări arheologice, sfârşitul secolului XV

Rezumat

Cercetările arheologice de la mănăstirea Sfântul Ilie de lângă Suceava s-au desfăşurat între anii 1997‑1999, pe latura de sud, secţiunile 1-3 şi latura de vest, secţiunile 3 şi 4. Au fost găsite pe latura de vest, aproximativ în zona intrării de astăzi în biserica ctitorită de Ştefan cel Mare, vestigiile unei construcţii din lemn, sfârşită în mod violent, posibil în urma unui incendiu. Alte câteva descoperiri mărunte dovedesc că biserica Sfântul Ilie avea o cu totul altă decoraţie parimentală decât cea din ziua de astăzi. Astfel, au fost găsite fragmente de discuri decorate cu balauri încleştaţi în luptă, nesmălţuite, ceea ce ar fi o premieră în decorul ceramic al epocii lui Ştefan cel Mare. O altă descoperire remarcabilă este faptul că între fragmentele de moloz şi frescă au apărut şi bucăţi destul de mari de ţigle şi de olane, dovedind că în secolul XV măcar o parte a bisericilor edificate în timpul domniei lui Ştefan cel Mare aveau acoperişul din ceramică, şi nu din plumb, sau din şiţă sau din lemn, aşa cum s-a postulat de‑a lungul timpului.

 

Bibliografie

G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1925

Paraschiva-Victoria Batariuc, Acoperişul bisericilor din Moldova medievală. Secolele XV–XVI, în Ars Transsilvaniae, XIV–XV, 2004–2005

Eadem, Decorul ceramic al monumentelor din Moldova medievală (secolele XIV–XVII), în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Artă platică, 42, 1995

Eadem, Din nou despre ceramica cenuşie de la Suceava, în Arheologia Moldovei, XXV, 2002

Gh. Bratiloveanu, P. Blaj, Biserica Sfântul Ilie Suceava, Iaşi, 1988

Eugen Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina, I, Viena, 1903

P. Luţa, Raportul Secţiunii regionale Cernăuţi pe anii 1921–1925 întocmit pe baza raportului tehnic al inginerului H. Rezori, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XIX, 1926

P. Ş. Năsturel, D’un document byzantin de 1395 et de quelques monastères romains, în „Travaux et mémoires”, 8, Hommage à M. Paul Lemerle, Paris, 1981

Corina Nicolescu, Decorul Mănăstirii Neamţ în legătură cu ceramica monumentală din Moldova în secolul al XV-lea, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, 1–2, 1955

Maria Magdalena Székely, Observaţii mărunte în vechi biserici moldoveneşti, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XV, 1997

Sorin Ulea, Gavril ieromonahul, autorul frescelor de la Bălineşti. Introducere la studiul picturii moldoveneşti din epoca lui Ştefan cel Mare, în volumul Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964