VII, 2011, 2Cărţi româneşti tipărite de mitropolitul Dosoftei: coligatul 2505 din biblioteca Mănăstirii Putna | p. 25–52


Cuvinte cheie
cărţi bisericeşti, literatură română veche, Mănăstirea Putna, Mitropolitul Dosoftei, Sfânta Liturghie

Rezumat

Autorul prezintă pe scurt trei cărţi liturgice româneşti tipărite de Mitropolitul Dosoftei al Moldovei (1671-1674; 1675-1686). Prima, Liturghierul (1683), are un text special şi este extrem de rară în România, doar trei exemplare ale acestei ediţii fiind cunoscute. A doua, Molitvelnic de-nțeles (1681), are şi ea un text special şi o notă autografă a Mitropolitului Dosoftei. Autorul comentează asupra ultimei cărţi, Paremiile peste an (1682), în special asupra textului final despre folosirea limbii române în cult.