XV, 2019, 1Campaniile lui Ștefan Báthory, căpitanul lui Matia Corvinul, în Moldolva și Țara Românească, în vara-toamna anului 1476 | p. 51–68


Cuvinte cheie
Matia Corvinul, Mehmed II, Ștefan Báthory, Ştefan cel Mare, Vlad Dracula

Rezumat

Alianța Moldovei cu Regatul Ungariei (1475–1483/1484) și, mai ales, campania căpitanului regal Ștefan Báthory în Moldova, în vara anului 1476, au fost tratate doar periferic de către istoriografia românească a ultimului secol. Pe de-o parte, cunoașterea insuficientă a izvoarelor privitoare la istoria Regatului Sf. Ștefan, pe de altă parte, interpretările istoriografice viciate de ideologiile secolului al XX-lea, străine de orice legătură cu realitățile medievale, au minimalizat (sau au negat de-a dreptul!) rolul și eficacitatea alianței moldo-ungare. Cu toate astea, izvoarele păstrate permit reconstituirea detaliată a misiunii militare trimise de Matia Corvinul în ajutorul lui Ștefan cel Mare și colaborarea militară dintre cei doi monarhi în toamna anului 1476, când au reușit să recupereze de la otomani și Țara Românească. Astfel, ne propunem să analizăm în lucrare detaliile legate de mobilizarea și componența oștii lui Ștefan Báthory, trimisă de regele Ungariei în ajutorul aliatului său din Moldova, traseul acesteia și rolul ei în luptele pe care aliații creștini le-au purtat împotriva otomanilor pe teritoriul Moldovei, după bătălia de la Valea Albă–Războieni. De asemenea, dorim să expunem și partea a doua a operațiunilor militare, în timpul cărora oastea comandată de Ștefan Bathory și cea comandată de Ștefan cel Mare, au reușit să recupereze Țara Românească și să-l instaureze în domnie pe temutul Dracula voievod.