VI, 2010, 2Bucvarul mitropolitului Iacov Putneanul | p. 89–140


Cuvinte cheie
exerciţii de silabisire, manual de şcoală ortodox, Mitropolitul Iacov Putneanul, Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sinaxar

Rezumat

Mitropolit al Moldovei între 1750 şi 1760, Iacov Putneanul a fost un mare iubitor de învăţătură, dovada cea mai clară în acest sens fiind publicarea Bucvarului la Iaşi, în 1755. Este vorba de primul manual de şcoală apărut în limba română în Moldova. Cartea, menită a fi folosită pentru prima învăţătură a copiilor (în şcoala primară), cuprinde, pe lângă o Predoslovie alcătuită de însuşi mitropolitul Iacov, alfabetul chirilic (împreună cu semnele diacritice şi de punctuaţie, cele mai frcvente prescurtări etc.) şi un grupaj de lecturi formative: principalele rugăciuni ale zilei, cele zece porunci, ş.a., precum şi Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Sinaxarul celor 12 luni. În afara de ediţia din 1755 (din care se păstrează astăzi un singur exemplar şi din care lipsesc mai mult de jumătate din file), textul a mai fost publicat o dată, cel mai probabil între 1755 şi 1760, cu unele mici modificări faţă de prima ediţie (exemplarul păstrat din această ediţie, descoperit de noi în depozitele Bibliotecii Academiei Române, se află într-o stare mult mai bună de conservare), şi încă o dată, la Viena, în 1771, pentru românii ortodocşi din Imperiul Habsburgic. Cea de-a treia ediţie, din 1771, o reproduce întocmai pe cea de-a doua.

 

Studiul este prilejuit şi este însoţit de transliterarea cu caractere latine a textului scris cu alfabet chirilic a ediţiei a doua a Bucvarului, după recent descoperitul exemplar din Biblioteca Academiei Române.