I, 2005, 1Biserică şi Putere în Moldova în a doua jumătate a secolului XV | p. 133–150
Descărcați articolul integral (pdf)

Cuvinte cheie
Cuvintele cheie pentru acest articol nu sunt încă disponibile.

Rezumat

Studiul analizează evoluţia organizării Bisericii ortodoxe din Moldova, în condiţiile create de dispariţia Bizanţului. Acest proces este urmărit pe baza unor serii cronologice de documente, caracteristica principală fiind menţionarea ierarhilor în actele cancelariei voievodale. Concluzia ce rezultă din analiza acestor serii este că, până la 1464, în Moldova exista un singur ierarh, în persoana lui Theoctist, mitropolitul Moldovei, după 1464, apare Tarasie, mitropolitul de Roman iar după 1472 este menţionat şi episcopul de Rădăuţi, Ioanichie. Între 1455 şi 1473, Biserica ortodoxă din Moldova a cunoscut un proces de reorganizare, la finele căruia s-a constituit o structură ierarhică bazată pe trei episcopi autohtoni, ceea ce făcea posibilă asigurarea succesiunii episcopale fără a mai apela la episcopi din exterior. Simultan cu acest proces, voievodul Moldovei şi-a asumat misiunea de „apărător al ortodoxiei”, deţinută anterior de împăratul bizantin.