XI, 2015, 1Biserica Sfântul Nicolae din Bălineşti. Observaţii şi constatări | p. 31–72


Cuvinte cheie
arheologie medievală, Bălineşti, Dragotă Tăutu, Ion Tăutu, reşedinţă nobiliară

Rezumat

Cercetările arheologice efectuate în anii 2002-2004 la biserica curţii de reşedinţă a familiei logofătului Ion Tăutu din Bălineşti (com.Grămeşti, jud.Suceava) au avut rezultate importante. Au fost stabilite reperele tehnice de realizare a fundaţiilor edificiului. De asemenea, s-a stabilit faptul că actualul pridvor este rezultatul schimbării soluţiei iniţiale (ce prevedea un spaţiu premergător intrării în biserică, de mai mici dimensiuni şi, probabil mai puţin înalt). Cercetarea necropolei interioare – în special – şi exterioare, a permis identificarea unora dintre morminte, chiar dacă acestea, în bună parte, au fost devastate. În acest sens, de menţionat identificarea mormintelor lui Ion Tăutu şi cele ale fiilor săi, cel al lui Dragotă Tăutu şi s-a constatat prezenţa unui orizont mai târziu de înmormântări (sec. XVIII) intervenit după momentul în care reşedinţa boierească nu mai era locuită de membri ai principalei ramuri a familiei Tăutu.