XII, 2016, 1„Atunci şi tătarii au lovit Ţara Moldovei din partea aceea”. Observaţii asupra conflictului moldo-tătar din vara anului 1476 | p. 87–102


Cuvinte cheie
Baltazar de Piscia, Eminek Mârza, Mehmed al II-lea, otomani, Ştefan cel Mare, tătari

Rezumat

Luptele moldo-otomane s-au transformat într-un război total în anul 1476. Sultanul otoman a poruncit tuturor vasalilor să i se alăture cu armatele în campania sa împotriva lui Ștefan cel Mare al Moldovei. Tătarii din Crimeea au primit ordinul sultanului și au pornit imediat spre Moldova. După ce a invadat și jefuit Țara de Jos a Moldovei, hoarda tătară a fost interceptată de oastea moldovenească, învinsă și forțată să părăsească câmpul de luptă, lăsând în urmă robii și prada. Acest ultim episod este foarte neclar în istoriografia românească a domniei lui Ștefan cel Mare, datorită ambiguității izvoarelor istorice. Autorul a urmărit să facă o analiză critică a tuturor izvoarelor relative la această temă, documente emise de anumiți diplomați și cronicari, precum și de protagoniștii evenimentelor: voievodul moldovean Ștefan cel Mare și mârzacul tătar Eminek. După stabilirea unei ierarhii a izvoarelor, autorul a încercat să reconstituiască conflictul moldo-tătar din vara anului 1476, având în vedere cronologia și succesiunea evenimentelor, fundalul istoric și, bineînțeles, cei doi protagoniști ai conflictului: Ștefan cel Mare și Eminek Mârza.