XIV, 2018, 1Arhitectura eclesiastică din vremea lui Ștefan cel Mare. Ce și cât știm | p. 139–164


Cuvinte cheie
arhitectură, biserică, contrafort, pronaos, Ştefan cel Mare

Rezumat

Comunicarea își propune să întreprindă o analiză de detaliu a caracteristicilor întrunite de arhitectura eclesiastică pusă în operă în timpul domniei voievodului Ștefan cel Mare.
 
Compararea elementelor specifice arhitecturii fiecărui edificiu în parte cu elementele care conturează personalitatea tuturor celorlalte biserici – luate caz cu caz – care au fost construite în intervalul cuprins de anii 1457–1504 și care s-au păstrat până astăzi a condus la desprinderea unor constatări interesante.
 
Constatările menționate s-au concretizat în tabele speciale care demonstrează că fieca-re dintre monumentele discutate este unic în felul său, cu inividualitate proprie inconfun-dabilă. Drept consecință orice încercare de a presupune aspectul general sau caracteristicile arhitectonice pentru edificiile, cu aceiași cronologie, dar care nu s-au mai păstrat până astăzi reprezintă un demers fără finalitate practică.