IX, 2013, 1Arhiepiscopul Victorin Ursache al Americii (1912–2001) | p. 269–340


Cuvinte cheie
America, Biserica Ortodoxă, CNSAS, misionar, Victorin Ursache, Visarion Puiu

Rezumat

Arhiereul Victorin Ursache, înmormântat în cimitirul Mănăstirii Putna, a fost pentru aproape 35 de ani (arhi-)episcopul canonic al românilor din America de Nord. În această calitate el a fost un ambasador strălucit al ortodoxiei româneşti, respectat şi cinstit atât de toţi ierarhii celorlalte Biserici ortodoxe surori cât şi de autorităţile politice de pe continentul nord-american. Această remarcabilă personalitate a exilului românesc a fost insuficient şi, pe alocuri, inadecvat studiată.

Studiul de faţă, primul care îi este dedicat, valorifică două arhive consistente – corespondenţa cu Mitropolitul Visarion Puiu dintre anii 1955 şi 1963 şi dosarul personal, SIE 2869, din arhiva CNSAS – pentru a aduce la lumină noi date şi aspecte din viaţa şi activitatea sa, dar şi pentru a corecta anumite caracterizări ce i-au fost făcute.