X, 2014, 1Ahmed paşa, fiul lui Ştefan cel Mare ? | p. 181–190


Cuvinte cheie
donații, părinți creștini, soli otomani trimiși la Veneția, Ştefan, Vladko

Rezumat

Editând un mare număr de documente prețioase privind relațiile Veneției cu Imperiul Otoman, Doamna Maria Pia Pedani a făcut să beneficieze de această uimitoare bogăție studiile de istorie mediteraneană. Destul de des se găsesc acolo informații noi despre țările române. Însă trebuie corectată o greșeală care se găsește într-un volum al acestei serii, Venezia porta d’Oriente, apărut în anul 2010: la pagina 129 este vorba de un anume Ahmed pașa, care ar fi „un fiu convertit al lui Ștefan cel Mare, voievod al Moldovei” devenit beglerbeiul Caramaniei și care se adresa dogelui Veneției pentru a cere informații despre unii membri ai familiei sale adăpostiți la Veneția. În mod firesc, autorul a căutat în Arhivele de Stat ale Veneției documentul din anul 1493: este vorba de o confuzie, deoarece acest personaj era fiul unui alt Ștefan, acela pe care venețienii îl numeau „duce de Sfântul Sava”, așadar un prinț sârb implicat în încleștările de forțe de pe litoralul Adriaticii.