VII, 2011, 1O danie a lui Iacov Putneanul şi semnificaţiile ei | p. 191–204


Cuvinte cheie
act de danie, fin de botez, Iacov Putneanul, Ilie Herescu, rudenie spirituală, secolul al XVIII-lea, Vasile Herescu

Rezumat

Subiectul central al studiului de faţă îl reprezintă actul unei donaţii de la jumătatea veacului al XVIII-lea, aflat în original în Colecţia Documente de la Arhivele Naţionale din Iaşi care, deşi unul obişnuit la o primă vedere, ascunde câteva aspecte pline de semnificaţii privitoare la viaţa, familia şi credinţele celui mai însemnat ierarh al vremii – mitropolitul Iacov Putneanul. Documentul, datat 30 august 1757, se referă la o jumătate din satul Codreşti, ţinutul Cârligăturii, pe care mitropolitul o dăruieşte finului său de botez, Vasile, fiul lui Ilie Herescu. Analiza acestui act, sprijinită şi de alte izvoare adiacente, arată modul în care Iacov a intrat în posesia bunului donat în nume personal, pentru a nu fi judecat de prejudicierea instituţiei păstorite, precum şi a dispoziţiilor pe care le emite privitoare la succesiunea moşiei şi la pomenirile ce urmau să i se facă. Mutată pe tărâmul genealogiei, cercetarea aduce în discuţie familia mitropolitului, identificând membri necunoscuţi până acum, legăturile pe care le-a avut cu episcopul Dositei Herescu şi, nu în ultimul rând, familia beneficiarului daniei, Vasile Herescu, nepotul de frate al amintitului episcop. Actul, încheiat cu un lung blestem adresat celor ce ar fi nesocotit dorinţele donatorului, reprezintă un frumos şi interesant episod de istorie socială ce reliefează din nou solidarităţile înalţilor ierarhi ai vremii.