VI, 2010, 1„Boierii noştri credincioşi”. Conexiuni genealogice în sfatul domnesc al lui Ştefan cel Mare | p. 253–282


Cuvinte cheie
boieri moldoveni, ev mediu, familie, genealogie, Ştefan cel Mare

Rezumat

Acest studiu se înscrie în continuarea cercetărilor genealogice referitoare la boierii lui Ştefan cel Mare. De această dată s-au urmărit numai legăturile de rudenie şi alianţele matrimoniale dintre aceştia, necesare creării unei unei spiţe genealogice exemplificatoare. Au fost sintetizate rezultatele cercetărilor precedente prin încadrarea în acest studiu, astfel încât, s-a insistat în detaliu numai asupra acelor dregători din sfatul domnesc al lui Ştefan cel Mare care nu au fost avuţi în vedere până acum: Sima Zbiarea (1466-1498), Cozma Moghilă (1491-1513), Iaţcu Hudici (1456-1492), Şandru Tolcico (1449-1467), Purece (1491-1494), Luca Arbure (1498-1523), Crasnăş (1458-1467) şi Dragoş Boul (1478-1491) – anii reprezintă perioada când aceşti dregători apar în sfatul domnesc.

 

Până în acest moment, vastul tablou genealogic cuprinde 35 de boieri, dintr-un număr de peste 110, câţi au fost membri în sfatul domnesc al lui Ştefan cel Mare timp de aproape jumătate de secol (1457-1504), fără a-i pune la socoteală pe mulţi alţii care nu au ocupat funcţii.Cei 35 de sfetnici sunt urmaşii a vreo 30 de boieri, la rândul lor membri ai sfaturilor domneşti dintre ultimele decenii ale secolului al XIV-lea şi începutul domniei lui Ştefan cel Mare. Asemenea cercetări genealogice sunt în măsură să ne releve vechi structuri familiale şi de influenţă transmise ereditar, care au stat la stat la baza guvernării Moldovei.