Revista Analele Putnei (ISSN 1841-625X) este singura publicaţie ştiinţifică având ca subiect cercetarea epocii lui Ştefan cel Mare şi a istoriei Mănăstirii Putna.

 

Asemenea Centrului de Cercetare şi Documentare Ştefan cel Mare, ea a apărut din necesitatea de a stimula şi de a coagula demersurile istoricilor în vederea aprofundării studiilor ştefaniene şi a istoriei Putnei. Între timp obiectivele ştiinţifice s-au lărgit pentru a include şi istoria mănăstirilor din Bucovina.